De coming of age van de strafrechtelijke hoge transactie

Bijzonder Strafrecht.nl

 

De coming of age van de strafrechtelijke hoge transactie

 

Zie bijgaand vermeld artikel en hieronder vermeld in nr.2 en zoals aangepast Citaat 5e regel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die gevallen zijn de aard en ernst van de criminaliteit en in voormelde situatie een Faillissementsfraude van

E. 5.520.966,- zeggen ruim vijf en een half miljoen euro, de persoon van de verdachte dader: Dhr L Monasch daarvan op de hoogte van sanctie veelal nieuwswaardig.

Tweede Kamer der Staten-Generaal vergaderjaar 2013-2104

 

33 994 Memorie van Toelichting

 

nr. 1 Algemeen

 

1. Inleiding

 

2e alinina Een effectieve bestrijding van faillissementfraude is daarom van groot belang. In de praktijk wordt de afwikkeling van een faillissement en de opsporing regelmatig bemoeilijkt door een gebrek op aanknopingspunten, zoals nu te onrechte door het OM wordt beweerd, nadat er een aangifte op 23 dec. 2013 tegen dhr Monasch, is ingediend bij het College procureurs generaal Den Haag kenmerk PaG/BJZ/45079-ons kenerk ZU/BD2007/46,

op 2 jan 2014 overgerdragen aan het Algemeen Functioneel parket, overgenomen op 2 april ter funt Parket Amsterdam afd Beleid-Jur,zaken,die meld spoedig te zullen berichten, maar de zaak moetwillig? ruim 9 maanden heeft getraineerd, om onderzoek/vervolging aangifte faillissementsfraude in te stellen Art. Sr.167. Hoe is het te rijmen ,dat na indienen klacht traineren door O.M. van aangifte faillissementsfraude bij de Nationale Ombudsman het O.M. opeens wel reageerd ?

 

Op 25 sept 2014 ( ingekomen op 15 okt 2014 met interne doorhaling eigen adres ?) bericht de officier van Justitie Mw mr. Y.A. van der Meer van het Funt Parket, afd. handhaving de Oficier van Justitie , zonder vermelding van kenmerk PaG/ BJZ/45079 is op zijn minst erg vreemd ? en ten onrechte beweerd : dat de door ondergetekende overlegde stukken onvoldoende aanknopingspunten zouden bevatten die de aanwezigheid van een van een strafbaar feit te veronderstellen?

Waarom wordt nu ook weer deze 3e vervolg aangifte Faillissements-fraude in de Doofpot wordt gestopt? Kennelijk Is er sprake van vriendjespolitiek- Kalssenjustitie ? dit is rechtens onjuist.!

 

Hoe is het te rijmen dat het Fucnt Parket is al vanaf medio 2004-2005-2007 bekend de geweigerde aangifen diefstal medio 1989 van mijn 50% aandelen Historical Instruments Amsterdam BV- handelsnaam Cristofori, zoals blijkt uit de diverse briefwisselingen van de ECD en de FIOD- en vervolgens het Funct Parket in 2007 zelfs adviseerd , dat wegens versrij ken strafrechtelijke verjaring van 12 jaar, om zelf een civiele procedure op te starten?

 

Tegeraaf 29 oktober 2014 artikel. President Hoge Raad, Geert Corstens: rechter te vaak buitenspel-Belang slachtoffers mag straffen niet overstemmen. Citaat van mr Corstens: Toch vind ik dat de rechter soms te makkelijk wordt omzeild, oa Libor/affaire waarbij strafvervolging met een schikking wordt afgekocht, en zoals Monasch mogelijk met 1 a 2 % ? de ruim vijf en een half miljoen Faillissements fraude met maximaal E 50.000,- a E. E 100.000,- heeft afgekocht is rechtens onjuist . Er is dus sprake van Klassenjustitie en de rechtspraak is dus in het geding .

 

1e Immers de rechter wordt gemakkelijk omzeild.

 

2e Hoe is het te rijmen dat het O.M feite fungeerd als belastingontvanger voor de Nederlandse Staat, en dus voldoende inkomsten genereerd uit afkoping-omkoping strafvervolging door oa. fraudeurs ?

3e Echter de gefinancierde Rechtbijstand ontoereikend is? , om indien er sprake is van een groot (finacieel conflict zoals faillissementsfraude) ?

4e Hoe dan te voorzien in het salaris ( honorarium) van de advocatuur ivm toekenning Toevoeging op basis van een puntensysteem, waaraan de het tarief /uren/vergoeding gemaximaliseerd zijn?, dus ontoereikend!

 

Zie hierna korte samenvatting nr 3

 

Achtergrondinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faillisementsfraude Cristofori 2009

Aangifte december 2013

(Doorhalen jaartal 2016 van deze Brief)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weigering aangifte medio 2003/2007 diefstal 50% aandelen Historical Instruments Amsterdam Bv /handelsnaam Cristofori.

Kan het OM verklaren dat de aangetekende van februari 2007 niet is behandeld en zelf niet voorkomt in het dossier. zie nr 4 de onderstaande brief

 

Openbaar Ministerie

Arrondissementparket Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens medio julie 2011 het retoer zenden Klacht t.b.v ontevreden aandeelhouders ivm gehouden enquete door de Ondernemrskamer Gerechtshof Amsterdam, als onbestelbaar!

 

Kort overzicht Faillissementsfraude 2009 nr. 5

Cristofori ( Historical Instruments Amsterdam BV

Aangifte 23 december 2013.

 

Meester Corstens President Hoge Raad slaat alarm! 5 februari 2013

Rechtspraak in het geding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte: Mr Corstens nu al (scheidend) president van de Hoge Raad, schrijft o.a in voormeld artikel d.d 29 oktober 2014 van de Tegraaf: Ik was laatst bij het Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Daar kan het slachtoffer als medeaanklager optreden. Rechters daar waarschuwden me: `Zorg dat het in Nederland niet zover komt!.

 

Kennelijk is het nu zover in deze onderhavige zaak : Kenemerk:PaG/BJZ/45079 mijn kenmerk ZU/BD 2007/46

 

Functioneel Parket Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weigering door het O.M tot verder onderzoek en/of tot vervolging op aangifte Faillissementsfraude dd. 23 december 2013 door het O.M ?

 

Brief (lees bewijsmateriaal 160 x A4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel Parket

Handhavingseenheid Amsterdam

verwerkt wel maar behandeld het niet!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. van Hilten

Commentaar op Reactie aangifte Faillisementsfraude 2009.

Contactpersoon mr. T.D. Weitenberg.

Afwijzing d.d. 25 september 2014 door de Officier Justitie Funct Parket afd. Handhaving Kenmerk 2014/531.

Mr. Y.A. Van Der Meer

 

 

 

 

 

Geduld en doorzettingsvermogen worden beloond!!!

 

Witteboordenfraude

Misdaad lucratief door lage pakkans.

Wordt Vervolgd

 

Nu onze zaak nog!!!