Memoires (Levensverhaal) Rudolph van Hilten

Geboren in: 1941

Onderwerp: Cristofori

P.a. Wormer 10 augustus 2014

 

Stichting Mac Foundation

 

Voorwoord

 

Zoals algemeen bekend; hebben de meeste professionele schrijvers iedere keer weer bij de samenstelling van hun boek veel moeite om de juiste bewoordingen te kunnen vinden en de logistieke samenstelling van de opeenvolgende gebeurtenissen te formulieren in hun boek. En zijn daar soms een jaar mee bezig. Ondergetekende is met het feitelijke verhaal nog geen 2 maanden geleden aangevangen!

Sommige bladzijden worden wel 10× gewijzigd. Hun boek is meestal gebaseerd op fantasie en/of wat ze zelf zijdelings hebben meegemaakt.

 

Mijn Levensverhaal omvat een zeer lange periode vanaf medio 1974 op het moment dat ik (R. van Hilten) in de zomer met Hans Duijf in contact ben gekomen. In 1977 is de handels firma piano-atelier Cristofori opgericht. In 1978 is deze handels firma overgenomen door Historical Instruments Amsterdam BV. met de handels naam Cristofori. In 2000 ben ik er mede bekend geworden dat Leon Monasch (niet legitiem) 100% aandeelhouder is geworden van Cristofori te Amsterdam.

 

Alle feiten moeten kloppen ook jaartallen-logica-oorzaken-gevolgen en de juridische aspecten. Niets is moeilijker om zonder emoties de juiste WAARHEID te achterhalen (zonder overleg met derden). Immers moet er met behulp van het geheugen vele dossiers geraadpleegd worden? Men moet weten wat er de afgelopen jaren is gebeurt en welke restriciemaatregelen van toepassing zijn. (Hoofd dossier is min. 400 bladzijden).

 

Als er een journalist voor een interview, (vraaggesprek) komt stelt hij vaak kritische vragen (interactie) om door te dringen tot de kern, om vervolgens zijn artikel in de krant te publiceren.

 

Met vriendelijke groet,

 

R. van Hilten